Kim jestem

Pochodzę z Kalisza. Tutaj urodziłem się w 1972 roku i do dzisiaj mieszkam.

Wykształciło mnie moje miasto, a także Ostrów Wielkopolski - gdzie miałem przyjemność uczęszczać do jednego z najlepszych techników informatycznych w Polsce - oraz Poznań, który dał mi doktorat z nauk ekonomicznych. Ukończyłem Wyższą Szkołę Zarządzania i Bankowości w Poznaniu oraz Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu.

W badaniach naukowych wyspecjalizowałem się w dwóch modelach zarządzania portfelem inwestycyjnym - Markowitz'a oraz W.F.Sharpe'a. Zmodyfikowana wersja tego drugiego, doskonale znanego na rynkach kapitałowych, stała się przedmiotem mojego doktoratu. W jego efekcie powstała książka, która sprzedaje się dzisiaj na całym świecie, a mój model ma stałą liczbę cytowań w rozmaitych pracach naukowych.

Pracuję w Warszawie i Poznaniu. Niemal przez całe lata 90-te ubiegłego wieku funkcjonowałem bardzo aktywnie na rynku kapitałowym. Na przełomie wieku przeniosłem się do energetyki, w której powstawał wtedy jedyny w Polsce zorganizowany rynek towarowy z - również jedyną - giełdą towarową. Kierowałem drużyną traderów, jako jeden z pierwszych maklerów giełd towarowych. Później, przez kilka lat byłem przewodniczącym korporacji zawodowej maklerów towarowych, zasiadając w latach 2003-2016 - jako jej przedstawiciel - w Komisji Papierów Wartościowych i Giełd. Uzupełniłem wiedzę na studiach podyplomowych w zakresie Strategii Sprzedaży (Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu) oraz Integracji Europejskiej (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu).

Meandry życia zawodowego przeniosły mnie w kierunku sprzedaży. Przez 10 lat zarządzałem trzydziestoosobowym zespołem sprzedażowym, który osiągał fantastyczne wyniki - przez kilka był najlepszy na rynku. Potem pracowałem w spółce komunalnej, gdzie miałem przyjemność uczestniczyć w projekcie powołania do życia klastra energii. Wspomniane wyżej meandry, znowu skierowały mnie ku rynkowi energii, aby w 2020 zawrócić mnie do sprzedaży - od IX.2020 kieruję departamentem sprzedaży w spółce obrotu energią Veolii w Warszawie.

Od lat ma kontakt ze światem nauki - w ostatnim czasie znowu powróciłem do życia akademickiego jako wykładowca.

W latach 2007-2014 byłem radnym w moim mieście. Żywy kontakt z samorządem pozwala mi dzisiaj swobodnie poruszać się wśród instytucji publicznych i komunalnych w całej Polsce z aktywnością sprzedażową.

Pochodzę z rodziny o zacięciu patriotycznym: mój dziadek ze strony ojca był znanym Powstańcem Wielkopolskim, dziadek ze strony matki - działaczem Solidarności, pradziadek ze strony matki – ułanem.

W wolnym czasie oddaje się pasji szybownictwa - często można mnie spotkać na lotnisku Aeroklubu Ostrowskiego.