Ambasadorzy mojej marki...

Nasze osiągnięcia i samozadowolenie byłyby bezwartościowe bez Ludzi, którzy to zauważają. 
Dobre opinie wśród Znajomych, Współpracowników, czy Partnerów w biznesie to podstawowe źródło oceny naszej drogi życiowej. 


Poznałam Artura Dembnego, w ramach programu rozwoju Leadership Performance Pipeline. I była to początkowo szorstka znajomość, ale tylko przez moment ☺ Kiedy myślę o liderach, to oprócz wizji, celu, często widzę dwie rzeczy, które dla mnie są ważne: pokora i autentyczność. I właśnie te dwie cechy widziałam we współpracy z Arturem. Praca z Arturem dała mi dużo satysfakcji i możliwości rozwijania się i jestem przekonana, że wiele osób ma bardzo podobne odczucia. W pamięci mam Jego silne nastawienie na cel, determinację, rzeczową komunikację, ale również otwartość na nowe metody i narzędzia pracy z ludźmi oraz szacunek dla drugiej osoby. Bardzo mile wspominam nasze dyskusje, polemiki i spory, bo wnosiły nowe punkt widzenia, uczyły i dawały dużo pozytywnych emocji. Jestem przekonana, że jeszcze nieraz usłyszę o sukcesach Artura jako menedżera i jako człowieka. Jako osoby, który potrafi „zarażać” swoimi wizjami, pasjami i zadaniami.

Beata Bednarczyk
Gdańska Fundacja Kształcenia Menedżerów, Trener Biznesu i Coach


Artur jest z silnie zmotywowanym, nastawionym na aktywne, przemyślane i precyzyjnie zaplanowane działania menadżerem, otwartym profesjonalistą, chętnym do ciągłego doskonalenia swoich kompetencji. Z dużą łatwością nawiązuje nowe znajomości biznesowe i buduje długofalowe relacje, z szacunkiem traktuje współpracowników i partnerów biznesowych. Potrafi przekonać do proponowanych rozwiązań poprzez dobór właściwych argumentów. w negocjacjach wypracowuje rozwiązania korzystne dla obu stron. Szybko adaptuje się do nowego otoczenia i dostosowuje się do funkcjonujących zasad. Jest cenionym menadżerem i członkiem zespołu, w istotny sposób przyczyniającym się do budowania klimatu współpracy. Dzięki pogodnemu usposobieniu, wysokiej kulturze osobistej i wysokiemu poziomowi profesjonalizmu zyskuje sympatię i zaufanie współpracowników. Z wytrwałością dąży do realizacji celów, dużą wagę przywiązuje do terminowości i jakości realizowanych zadań.

Krzysztof Koronkiewicz
Energa-Obrót SA, Wiceprezes Zarządu