czwartek, 3 lutego 2022

Rok 2021 w sprzedaży energii i gazu

Veolia jest pierwszą w Polsce firmą niebędącą lokalną grupą energetyczną, która przystąpiła do postępowania i wygrała duży przetarg na tzw. umowę kompleksową, łączącą sprzedaż i dystrybucję na jednej fakturze. Jest to duża zmiana w podejściu do oferowania umów na dostawy energii elektrycznej, która polega na tym, że firmy, takie jak Veolia, które nie posiadają sieci dystrybucyjnej, mogą przedstawiać konkurencyjną ofertę na sprzedaż i dystrybucję energii elektrycznej w formie umowy kompleksowej.
Ale to nie jedyny, ubiegłoroczny, sukces spółki Veolia Energy Contracting Poland