czwartek, 13 czerwca 2019

Klastry jednoczą siły

Razem z innymi klastrami i Ministerstwem Energii pracujemy w gościnnych progach AGH w Krakowie nad dalszym rozwojem energetyki rozproszonej i aktualizacją ustaw. Ja mam przyjemność działania w stoliku regulacyjnym, gdzie m. in. referowałem w imieniu wszystkich klastrów zidentyfikowane bariery i poprawki w prawie, które należy wprowadzić. Także te dotyczące wprowadzenia uproszczonej koncesji na obrót energią elektryczną, która blokuje koordynatorów.