piątek, 31 maja 2019

Pracujemy z klastrem w Łodzi

Dzisiaj pracowaliśmy razem z Łódzkim Klastrem Dobrej Energii, który wraz z przedstawicielami lokalnego samorządu, biznesu i wysłannikiem Ministerstwa Energii przyglądał się m. in. modelowi Ostrowskiego Rynku Energetycznego. Były z nami także inne klastry. Dzielimy się wiedzą, bo nie konkurujemy ze sobą. ŁKDE ma duże szanse, aby mocno zaistnieć, bo koordynatorem jest sprawna instytucja - Centrum Transferu Technologii w zakresie Odnawialnych Źródeł Energii z Ewa Kochańska na czele. Ma także dobrego łącznika z PGE, którym jest Marek Sikora.