wtorek, 23 kwietnia 2019

Gmina efektywna energetycznie. Jak skutecznie oszczędzać na prądzie?

Jedną z barier w efektywnym zarządzaniu energią jest niedostateczna liczba dobrych systemów do zarządzania mediami. Prace nad takimi systemami prowadzi obecnie wiele podmiotów, ale mają one ciągle charakter rozwojowy.

– Chodzi o systemy bardziej zaawansowane niż systemy amatorskie oferowane użytkownikom domowym przez wiele firm. Jest duża różnica pomiędzy skomplikowanym systemem IT, który w dużym mieście powinien opanować odczyt danych pomiarowych z wielu układów pomiarowych, zagregować je, zapewnić automatykę i system alertów, a prostymi systemami typu smart home, które wyłączą zbędną żarówkę – podkreśla Artur Dembny, prezes specjalistycznej spółki miejskiej CRK Energia.

więcej >> link