czwartek, 21 czerwca 2001

Rentowność prowadzenia działalności maklerskiej w Polsce

W obiegowej opinii prowadzenie przedsiębiorstwa maklerskiego (samodzielnego domu maklerskiego lub biura maklerskiego będącego częścią banku) jest wysokodochodowym przedsięwzięciem. Za podstawę tego stwierdzenia służy przekonanie, iż działalność maklerska czerpie swoje zyski z pośrednictwa w obrocie kapitałów nieograniczonej rzeszy drobnych inwestorów indywidualnych oraz wielkich korporacji finansowych. Tych zaś jest nieskończona ilość, będących dodatkowo zawsze w gotowości do przeprowadzania transakcji...

Więcej tutaj >> link