środa, 5 maja 1999

Jakość współczynnika korelacji na GPW

Podstawą modelu jednowskaźnikowego, opracowanego przez W.F. Sharpe'a, jest założenie, że kursy akacji naśladują zachowanie rynku (za miarę rynku przyjmuje się na przykład indeks). Należy przez to rozumieć, że wzrost wartości indeksu powinien przynieść wzrost kursu akcji i odwrotnie, spadek wartości indeksu, powinien za sobą pociągać zniżkę notowań akcji/ Mówiąc krótko - zmiany kursu i indeksu powinny być ze sobą powiązane. W gruncie rzeczy w zależności tej nie ma niczego zaskakującego. Skoro bowiem wartość indeksu jest wyznaczana na podstawie notowań akcji, jest oczywiste, że musi między nimi występować mniejszy lub większy związek, który działa w obie strony. Badanie tej współzależności jest więc poniekąd poszukiwaniem sprzężenia zwrotnego. [...]

W celu przeczytania całego tekstu kliknij w obrazek...