czwartek, 1 czerwca 2000

Segmentacja współczynnika beta, czyli "Na granicy dwóch światów" cd.

Inwestorzy w swoich badaniach nieustannie poszukują narzędzia, które w najdoskonalszy sposób pozwoliłoby opisać zmienność kursu. Książki pełne są rozmaitych indykatorów i średnich. Niestety, żadna z nich nie opisuje ruchu cen w sposób doskonały. Jest to po prostu niemożliwe. Najefektywniejsze wydaje się połączenie kilku najbardziej wartościowych narzędzi i ciągłe doskonalenie ich konstrukcji. Aby to osiągnąć, warto sięgać po wszystkie dostępne rozwiązania. [...]
Współczynnik beta nie jest popularny wśród zwykłych graczy. Nie publikuje się go na codziennych wykresach i nie podaje w tabelach. Jednym z niewielu miejsc, gdzie można znaleźć oficjalnie obliczony współczynnik beta, jest rocznik giełdowy. Tyle że publikacja ta wychodzi zawsze z pewnym opóźnieniem, a współczynnik podaje jako stabilną wartość. Me jest to najbardziej korzystne rozwiązanie. Po drugie współczynnik bota należy do analizy portfelowej, a konkretnie - wywodzi się z modelu jednowskaźnikowego W. Sharpe’a.
Większość inwestorów daje sobie spokój z takimi narzędziami, niesłusznie uważając je za zbyt trudne i skomplikowane. Po trzecie wreszcie, współczynnik beta ma cechę, która na pierwszy rzut oka wydaje się może zajmująca i ciekawa, ale niezbyt przydatna. Nie jest to bowiem miara, którą można codziennie obserwować, czekać, aż przekroczy od góryy lub od dołu określone poziomy i na tej podstawie formułować decyzje o zawarciu transakcji. [...]
Większość osób po pobieżnym zapoznaniu się z modelem Sharpe'a - a zatem także współczynnikiem beta - sądzi mylnie, że służy on do przewidywania najlepiej rosnących walorów. Po części jest to prawda, ale należy pamiętać o tym, że jeśli mamy spółkę o beta większym od 1, to na rynku bessy nie będzie to najlepsza inwestycja, w tym czasie może okazać się nią spółka o beta równym -1 (co oznacza wzrost kursu, w odpowiedzi na spadek indeksu).
Aby prognozować najlepiej rosnące w przyszłości walory, należałoby więc posiadać wiedzę o przewidywanych w najbliższym czasie zmianach rynku. Współczynnik beta nijak się do tego nie nadaje.