piątek, 14 maja 2010

Instytucje publiczne nie garną się do zakupu prądu w przetargach

Od otwarcia rynku energii elektrycznej tylko około 10 proc. instytucji publicznych ogłosiło przetargi na zakup energii elektrycznej, a teraz można w ten sposób zmniejszyć koszty jej nabycia nawet o 20-30 proc.
Z chwilą uwolnienia rynku energii elektrycznej w 2007 roku zostało zniesione też przedmiotowe wyłączenie instytucji publicznych zwalniające je z obowiązku zakupów energii elektrycznej w drodze przetargów na podstawie ustawy o zamówieniach publicznych. Takich instytucji, które powinny kupować energię elektryczną w przetargach - policja., szpitale, szkoły, gminy - jest około 13 tysięcy i mogą w znacznej mierze przyczynić się do rozwoju rynku energii elektrycznej.

http://energetyka.wnp.pl/instytucje-publiczne-nie-garna-sie-do-zakupu-pradu-w-przetargach,109892_1_0_0.html