poniedziałek, 28 grudnia 2009

Urząd energooszczędny

Niewielu decydentów zdaje sobie sprawę z tego, że instytucje państwowe, choć ograniczone prawem o zamówieniach publicznych, także mogą skorzystać na liberalizacji rynku energii. W wyniku całkowitego uwolnienia zakupów energii elektrycznej, które nastąpiło 1 lipca 2007 roku, instytucje publiczne, podobnie jak wszystkie inne organizacje, stały się uczestnikami wolnego rynku energii elektrycznej. Ten początkowo niezauważany fakt ma duże konsekwencje dla funkcjonowania każdej instytucji publicznej. Stwarza możliwość osiągnięcia pewnych – w dłuższej perspektywie znaczących – oszczędności. Jak wykorzystać rezerwy wynikające z liberalizacji? Sytuacja na rynku energii elektrycznej jest dość skomplikowana. Liberalizacja zmusiła koncerny do długotrwałych negocjacji wzajemnych umów dotyczących oferowania energii elektrycznej odbiorcom spoza tradycyjnego terytorium działania...

http://www.hbrp.pl/biblioteka/art.php?id=3095&t=urzad-energooszczedny