sobota, 1 stycznia 2005

Rok 2004 na Towarowej Giełdzie Energii

Rok 2004 okazał się dla Towarowej Giełdy Energii SA (TGE) rokiem stabilizacji. Nie była to jednak stabilizacja budująca - nie działo się nic, co spowodowałoby, że obroty, że obroty na parkietach tej giełdy, liczba uczestników, czy wreszcie zestaw dostępnych narzędzi uległby radykalnemu poszerzeniu. Aby można było dokładnie zrozumieć sens dalszego wywodu (zwłaszcza w stosunku do układu cen) konieczne jest zapoznanie się z szerszym kontekstem stanu całego sektora elektroenergetycznego. Niestety, wstęp będzie dłuższy niż analiza samych notowań. Ale taka jest cecha tej branży.


Przeczytaj resztę artykułu: