sobota, 20 kwietnia 2002

Rynek papierów wartościowych w Polsce. Wybrane problemy

Sięgnij po książkę, której jestem współautorem! Pozycja ta przedstawia istotę, instrumenty, organizację i mechanizmy funkcjonowania rynku pieniężnego i kapitałowego w Polsce. Podjeto w niej problematykę organizacji emisji i sprzedaży bonów skarbowych, bonów pieniężnych NBP oraz papierów dłużnych przedsiębiorstw. W dalszej kolejności autorzy omówili skarbowe papiery wartościowe, listy zastawne, obligacje komunalne i korporacyjne. Znaczną część publikacji zajmuje prezentacja akcji i podstaw organizacyjno-prawnych obrotu akcjami w Polsce.
Księgarnia Prawnicza Bookslandia poleca Rynek papierów wartościowych w Polsce. Wybrane problemy

http://www.ksiegarnia-prawnicza.com.pl/rynek-papierow-wartosciowych-w-polsce-wybrane-problemy/458
http://eki.pl/show.php?id=AEP235
http://www.poczytaj.pl/17069